Grupa Apostille

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawnicze

03087, Kijów, ul. Pylypa Kozytskoho, 5

Apostille dla wszystkich rodzajów dokumentów ukraińskich

Koszt apostille

Apostille dokumentów dotyczących kształcenia i szkolenia
Certyfikat apostille
Apostille certyfikatu
Apostille dokumentów prawnych i finansowych
Apostille dokumentów medycznych
Apostille paszportów

Co to jest apostille?

Wikipedia

Apostille (fr. apostille) to międzynarodowa znormalizowana forma wypełniania informacji o legalności dokumentu do okazania krajom, które uznają tę formę legalizacji. Pieczęć apostille nakładana jest na oryginały i kopie dokumentów.

W prostych słowach

Apostille to metoda legalizacji (potwierdzenia legalności) dokumentów ukraińskich na terytorium innego państwa. Apostille jest niezbędne do nauki, pracy, małżeństwa i wszelkich innych sytuacji związanych z pobytem na terytorium innego państwa.

Przykład 1. Edukacja za granicą.

Gdybyś miał wstąpić na ukraiński uniwersytet, to wśród wymaganych dokumentów byłyby dokumenty dotyczące wykształcenia średniego, zaświadczenia lekarskie, paszport itp.
Te same dokumenty będą wymagane przy przyjęciu na zagraniczną uczelnię, ale jest problem, dokumenty są wydawane na Ukrainie przede wszystkim w języku ukraińskim, a co najważniejsze nie są zalegalizowane w innym kraju. Apostille to metoda legalizacji (potwierdzenia autentyczności, legalności) dokumenty otrzymane na Ukrainie.

Przykład #2. Małżeństwo za granicą.

Wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do zarejestrowania małżeństwa za granicą, muszą być również nie tylko przetłumaczone na język kraju, w którym małżeństwo się zawiera, ale także zalegalizowane poprzez opatrzenie apostille. Dokumentami wymagającymi apostille będą co najmniej paszport obywatela Ukrainy i paszport zagraniczny, oświadczenie o niezamężności, akt urodzenia, akt rozwodu itp.

Przykład #3. Praca za granicą.

Do pracy za granicą potrzeba nie mniej dokumentów niż na Ukrainie, ale jak we wszystkich innych przypadkach związanych z pobytem w innym kraju, praca za granicą będzie wymagała legalizacji szeregu dokumentów, wśród których oprócz paszportu może być zaświadczenie o niekaralności, dokument o wykształceniu, potwierdzenie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, zeszyt pracy lub wyciąg z niego, zaświadczenie lekarskie itp. A każdy z tych dokumentów będzie wymagał apostille.

(!) Te trzy przykłady nie wyczerpują całej możliwej listy dokumentów, które mogą wymagać apostille

Procedura uzyskania apostille

1. Oryginalny dokument

Upewnij się, że masz dokument lub dokumenty, na których musisz umieścić apostille, są nienaruszone, nieuszkodzone, nie zepsute, nie rozlane kawą itp. Nieodpowiednie dokumenty ministerialne są zwracane bez dyskusji.

* jeśli nie ma dokumentów lub są uszkodzone, możemy zamówić dla Ciebie nowe dokumenty lub ich duplikaty

Co ważne!
Cała seria dokumentów tworzonych przez różne ukraińskie organizacje państwowe w różnych okresach historycznych jest już bezprawna i wymaga ponownego wydania. Należą do nich np. akty urodzenia, akty małżeństwa, akty własności i inne wydane jeszcze przed utworzeniem nowych rejestrów państwowych.

1
2. Umieszczenie stempla apostille

Procedura umieszczania stempla apostille zależy od rodzaju dokumentu i organizacji lub agencji, która go wydała. Na przykład apostille na dokumenty edukacyjne (dyplomy, świadectwa...) można uzyskać tylko w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Apostille aktu urodzenia lub aktu małżeństwa - w urzędzie stanu cywilnego lub notariuszu i tak dalej. Jeśli istnieje kilka dokumentów, które wymagają apostille, będziesz musiał skontaktować się ze wszystkimi ministerstwami i agencjami odpowiedzialnymi za ich wydawanie.

OSTRZEŻENIE! Jeśli nie masz czasu i/lub możliwości, aby odwiedzić wszystkie instytucje i samodzielnie podjąć kroki prawne, zamów usługę "apostille pod klucz» bez osobistej obecności.

2
3. Notarialne tłumaczenie i certyfikacja

Oczywiście dokument składany do obcego kraju musi być w języku tego kraju. Teoretycznie można zwrócić się do dowolnego biura tłumaczeń lub niezależnego tłumacza, który zna język i uzyskać tłumaczenie dokumentu, ale będzie to strata czasu i pieniędzy, ponieważ tłumaczenie dokumentu apostille musi być poświadczone notarialnie, a notariusze poświadczą nie tyle tłumaczenie, ile podpis tłumacza i dlatego współpracujemy tylko z tymi tłumaczami, którzy posiadają akredytację (dyplom państwowy w danym języku).

Zwróć uwagę!
Tłumaczenie dokumentu nie oznacza jego legalizacji, a biuro tłumaczeń nie wystawia apostille. Często spotykamy się z sytuacją, w której klienci zamawiają tłumaczenie dokumentu i dostarczają to tłumaczenie jako apostille w celu „ekonomii”. Jest to błąd, który może być kosztowny ze względu na brak możliwości dalszej interakcji z obcym krajem.

3
4. Wiązanie apostille

Apostille można zastosować bezpośrednio do samego dokumentu, jego kopii lub tłumaczenia poświadczonego notarialnie. W przypadku, gdy pieczęć apostille nie może być umieszczona bezpośrednio na dokumencie (np. paszporcie), jest ona zszywana przez notariusza zgodnie z ustaloną procedurą do odpisu poświadczonego notarialnie i/lub do poświadczonego notarialnie tłumaczenia.

4

Wznawiać

Masz więc trzy sposoby na uzyskanie apostille:

  1. Ministerstwo + Tłumacz + Notariusz, lub
  2. Tłumacz + Notariusz (akredytacja tłumacza musi być uzgodniona z notariuszem), lub
  3. Notariusz (obsługę tłumaczenia zapewnia notariusz)

Na co należy zwrócić uwagę.

Pierwsza opcja, gdy wszystko robisz sam, jest najtańszy i najdłuższy (ale nadal nie możesz ominąć notariusza).
Jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego czasu i nerwów, skorzystaj z innych opcji.

Druga opcja (tłumacz + notariusz) jest najczęstsza, ale tylko dlatego, że notariusze stosunkowo niedawno otrzymali możliwość poświadczenia apostille i wiele osób o tym nie wie.
Jeśli wybierzesz tę opcję, pamiętaj, że:
a) tłumacz musi być skoordynowany z notariuszem i
b) to notariusz, a nie tłumacz, dokonuje ostatecznej pieczęci na apostille.

Trzecia opcja (apostille bezpośrednio u notariusza) jest najbardziej harmonijny pod względem czasu i pieniędzy, ale należy pamiętać, że nie wszyscy notariusze są związani z rejestrem apostille, więc znalezienie notariusza, który jest dogodnie zlokalizowany i połączony z rejestr może zająć trochę czasu.

Zamów apostille

Wybierz dokument, na którym chcesz umieścić apostille:

Rada
Rada
Dziękuję Ci
Ty.
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.
Dziękuję Ci
Ty.
Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.